آموزش نرم افزارعمومیکل مطالب

آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS

آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS

در این پست به آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS پرداخته ایم. جی آی اس (GIS) یک سیستم الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی است.

جی آی اس (Geographic information system) سیستمی است که با بهره‌گیری از آن، کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت لایه لایه تهیه شده و پس از تفیک و کنترل داده‌ها کلیه اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز وارد سیستم می‌شود.

آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS
آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS
فواید GIS :
  • دسترسی صحیح و سریع به داده‌های موردنیاز در یک حجم وسیع
  • امکان ارائه و به تصویر کشیدن اطلاعات مکانی و موضوعی در قالب نقشه
  • امکان استفاده از داده‌های موجود
  • زمینه‌ای برای شناساندن و معرفی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های متعدد
  • تشخیص خلاء های مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی
عارضه چیست ؟

المانهای نقشه وقتی بر وقوع یک شی یا واقعه بر روی زمین دلالت می کنند، عارضه نامیده می شوند.

قلم توصیفی چیست ؟

مجموعه مشخصات یک عارضه که در جداول بانک اطلاعاتی نگهداری می شوند را قلم توصیفی می گویند.

لایه چیست ؟

یک فایل داده ای که معمولا به یک موضوع خاص مربوط می باشد . برای مثال، داده پوشش گیاهی در یک لایه نگه داشته می شود.

توپولوژی چیست؟

به یک سری از قوانین بکار برده شده در لایه های اطلاعات مکانی است که روابط فضایی لازم بین عوارض را تعریف می کند

متادیتا چیست؟

عبارتست از اطلاعاتی که محتوا، کیفیت، وضعیت(چگونگی )و دیگر خصوصیات یک داده را نشان می دهد.

مدل DEM چیست؟

عبارتست از مقادیر پیوسته ارتفاعی بر روی یک سطح توپوگرافی بر مبنای مقدار z هر نقطه

ایران از کدام سیستم تصویر استفاده می کند؟

ایران سیستم تصویر UTM را بعنوان سیستم تصویر ملی پذیرفته است.

تعریف Zone در سیستم تصویر UTM چیست؟

در سیستم تصویر UTM کره زمین به ۶۰ نوار عمودی یا قاچ (Zone) تقسیم می شود. هر کدام شامل ۶ درجه طول جغرافیایی (با چند مورد استثنا) است.

اولین زون از ۱۸۰ درجه غربی شروع می شود و در ۱۷۴ درجه غربی خاتمه می یابد، در این زون بندی کشور ایران در زون های ۳۸،۳۹،۴۰ و ۴۱ قرار دارد.

آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS – سوالات کاربردی که برای مبتدیان سامانه اطلاعات جغرافیایی گردآوری شده است.

آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS
مختصات یو تی ام UTM
تفاوت Spatial Data با Non Spatial Data را شرح دهید.

Spatial Data همان داده های مکانی هستند و برای تعیین موقعیت استفاده می گردند. ولی Non Spatial Data داده های توصیفی هستند که در پایگاه های داده ثبت می شوند و عوارض را توصیف می کنند.

ارزش های توصیفی از طریق مشاهدات و انداز ه گیری های اولیه قابل حصول هستند، یا در نتیجه پردازش ثانوی داده ها حاصل می شوند.

انواع Non Spatial Data را توصیف نمایید.

داده های توصیفی فضایی، توصیفی زمانی و توصیفی موضوعی

توصیفات فضایی: داده های مربوط به موقعیت عوارض مکانی، توپولوژی و هندسه آنها. این داده ها در زمره مشخصه هایی قرار می گیرند که GIS را از سایر سیستمهای مدیریت پایگاه داده متمایز می کند. تبدیل داده های فضایی به سیستم تصویری، که از توابع مفید GIS به شمار می آید، مستلزم استفاده از داده های مزبور است. طول عوارض مانند راه ها، شکل و مساحت آنها نمونه های بارزی از داده های توصیفی فضایی هستند.

توصیفات زمانی: داده هایی که سن عوارض یا زمان اندازه گیری و جمع آوری داده ها را شامل می شود. این داده ها در انجام محاسبات تحلیلی و شناسایی و طبقه بندی لایه ها حائز اهمیت می باشند.

توصیفات موضوعی: داده هایی ویژگی ها و خواص عوارض را توصیف می نمایند.

تفاوت اصلی سیستم اطلاعات جغرافیایی با سیستم های اطلاعاتی دیگر چیست؟

ویژگی بارز و با ارزشی که سیستم اطلاعات جغرافیایی را از دیگر سیستمهای اطلاعاتی جدا می سازد، توانایی به کارگیری توأم داده های مکانی و توصیفی است.

عکس های هوایی چیست ؟

هرگونه عکس قائمی را که توسط وسایل نقلیه هوایی از بخشی از سطح زمین برداشت شود را اصطلاحاً عکس هوایی می نامند. جهت استفاده علمی از عکس های هوایی و تهیه انواع نقشه های موضوعی، هر عکس هوایی باید طبق ضوابط و استانداردهای ویژه ای برداشت گردد.

موارد استفاده از عکس های هوایی را نام ببرید.

عکس های هوایی به دلیل اینکه حاوی اطلاعات زیادی از زمین هستند به کمک آنها می توان بدون تماس و کار گسترده میدانی به شناخت نسبتاً جامعی از منطقه مورد مطالعه دست یافت. معمولاً عکسبرداری هوایی به منظور تهیه نقشه توپوگرافی انجام می یابد و مطالعه کمی و کیفی سرزمین از اهداف بعدی است. عکس های هوایی در ژئومورفولوژی ساختمانی که بیشتر به تشخیص ساختمان ناهمواری ها می پردازد موارد استفاده فراوان دارد.

مزیت عکس های هوایی در مقایسه با نقشه ها را نام ببرید؟

عوارض در عکس های هوایی با شکل واقعی تصویر می گردند و در مقایسه با نقشه نیازی به استفاده از علائم قراردادی و یا راهنما نیست. زمان تهیه نقشه از طریق تبدیل عکس های هوایی بسیار کوتاهتر است.
در مناطق صعب العبور و خاص که برداشت های زمینی عملاً در آنجا امکان پذیر نیست تهیه نقشه بوسیله عکس هوایی قابل حصول ترین و مناسب ترین راه است.
جزئیاتی را که می توان در عکس های هوایی ملاحظه نمود در انواع نقشه ها وجود ندارند.
هزینه های پرسنلی و تهیه نقشه از طریق کاربرد عکسهای هوایی در مقایسه با برداشت های مستقیم زمینی بسیار کمتر است.
در مطالعه و بررسی های مهندسی با عکس برداری متوالی می توان به تغییرات و جابجایی بسیاری از پدیده ها پی برد.

مهمترین معایب و محدودیت های عکس های هوایی چیست ؟

عکس های هوایی تصاویری مرکزی هستند بهمین دلیل در مرکز هر عکس کلیه عوارض موازی و متقاطع تصویر می گردند این کیفیت نیز موجب می گردد که مقیاس عکس از مرکز بسمت نقاط پیرامونی نوسان داشته باشد.
نسبت کوچک شدگی عوارض با مقیاس در عکسهای هوایی تقریبی بوده، تابع شرایط توپوگراف و مورفولوژیکی منطقه برداشت شده می باشد. هرچه شرایط توپوگرافی و مورفولوژیک منطقه ای ملایمتر باشد بر ثبات مقیاس عکسهای هوایی افزوده می گردد.

تاثیر حالت مرکزی بودن و ایجاد زاویه انحراف در محور دوربین

حالت مرکزی بودن و ایجاد زاویه انحراف در محور دوربین عکسبرداری هوایی عدم ثابت بودن مقیاس را به نحو چشمگیری افزایش می دهد.
تعدادی از عوارض و یا پدیده های کم وسعت ممکن است بوسیله سایه عوارض بزرگتر پوشانیده شوند [آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS – پدیران] که در این صورت قابل شناسایی و تفکیک نخواهند بود و این مورد هنگامی شدت می یابد که منطقه مورد مطالعه پوشش گیاهی پرتراکمی را نیز دارا باشد.
موقعیت نقاط و پدیده ها در ارتباط با تغییر ارتفاع پرواز (ارتفاع نقاط زمینی تا مرکز اپتیک دوربین) دچار نوسان شده و باید تصحیح گردند.
استفاده کنندگان از عکسهای هوایی به وسایل برجسته بینی و محاسباتی ویژه ای به انضمام آموزش های تخصصی خاصی نیاز دارند تا بتوانند عکسهای هوایی را تفسیر نموده و آنها را به نقشه های موضوعی خاص تبدیل نمایند.

عکس های هوایی به چند دسته تقسیم می شوند؟

عکسهای هوایی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
الف: عکسهای قائم: این گروه مشتمل بر عکسهایی می باشد که محور اپتیک دوربین برداشت کننده آنها در لحظه عکسبرداری منطبق بر قائم محل و عمود بر سطح منطقه برداشت شده است. البته دستیابی به حالت صد در صد عمودی، تصادفی و اتفاقی بوده بدین لحاظ انحرافاتی تا حدود ۳ درجه از حالت کاملاً قائم را نیز جزء حالات استاندارد محسوب می کنند.

ب- عکسهای هوایی مایل: در این نوع از عکسهای هوایی انحراف محور دوربین عکسبرداری بهنگام برداشت به حدی است که تصویر افق کاملاً در عکس هوایی مشاهده می گردد. این گروه از عکس های هوایی ظاهراً به عکسهایی شباهت دارند که از یک زمین مرتفعی از منطقه برداشت می شوند . اختصاصات توپوگراف عکس های هوایی مایل در سطح تصویری به شدت تغییر نموده و جهت اصلی تغییرات از سمت جلو به طرف پشت عکس می باشد. به ویژه در مناطق ملایم و پستی که خط افق در عکس هوایی بدون حائل دیده می شود آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS.

آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS
آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS
کدام دسته از عکس های هوایی در تهیه نقشه های پایه و تخصصی استفاده می شود ؟

عکس های هوایی قائم جزء منابع مهم اطلاعاتی و محاسباتی در تهیه انواع نقشه های م قدماتی – پایه و تخصصی به شمار م یروند. زیرا نوسانات و تغییر پذیری مقیاس آنها در مقایسه با دیگر انواع اندک است . یک عکس هوایی قائم در واقع کاملترین و یکنواخت ترین مشکل ممکنه از منطقه برداشت شده را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد و به استثنای پرتگاه های بسیار پرشیب و بخشهایی از سطح منطقه که توسط سایه پوشانیده می شوند، همه جزئیات دیگر در میدان دید ناظرین قرار می گیرند.

سیستم موقعیت جهانی (GPS) چیست ؟

یعنی سیستم موقعیت یاب جهانی. این سیستم تشکیل شده است از یک شبکه ۲۴ تایی ماهواره ای (ماهواره های اصلی) در مدار زمین که توسط وزارت دفاع دولت آمریکا پشتیبانی میشود. ماهواره ها هر روز دوبار در یک مدار دقیق دور زمین می گردند و سیگنال های حاوی اطلاعات را به زمین می فرستند.

طرز کار دستگاه های GPS چگونه است؟

گیرنده ی GPS براساس مقایسه زمان ارسال و دریافت سیگنال توسط یک ماهواره کار می کند . اختلاف زمان مشخص می کند که گیرنده GPS چقدر از ماهواره دور است . حال با اندا زه گیری مسافت از چند ماهواره، گیرنده GPS می تواند موقعیت کاربر را مشخص نموده حتی روی نقشه الکترونیکی نمایش دهد.

آیا GPS ها ، دستگاه های فرستنده هستند؟

خیر ، GPS ها صرفاً دستگاههای گیرنده هستند که فقط می توانند با تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار داخلی خود ، موقعیت شما را پیدا کنند لذا قادر به ارسال اطلاعاتی به ماهواره GPS نیستند . اما اگر دستگاه GPS به همراه یک سیستم دیگر ترکیب شود می تواند سیگنالهای دریافتی موقعیت شما را توسط یک سامانه دیگر ارسال کند . به عنوان مثال امروزه اکثر موبایلها ، قابلیت دریافت سیگنالهای GPS را نیز دارند . حال آنها می توانند سیگنال GPS بدست آمده را با استفاده از شبکه موبایل بر روی دستگاههای دیگر SMS نمایند . موبایلهای ماهواره ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند . آنها با ارسال سیگنال GPS به ماهواره های ارتباطی می توانند موقعیت شما را به شبکه های دیگر موبایل ارسال نمایند .

برای تعیین موقعیت توسط دستگاه GPS چند ماهواره برای ارتباط نیاز است؟

برای تعیین موقعیت های طول و عرض جغرافیایی نیاز به دریافت سیگنالهای حداقل ۳ ماهواره توسط گیرنده ی GPS می باشد و برای دریافت موقعیت جغرافیایی ارتفاع نیاز به دریافت سیگنالهای حداقل ۴ ماهواره می باشد.

دستگاه های GPS قادر به نمایش چه مشخصاتی می باشند؟

بسته به قابلیت های دستگاه میتوان برای اندازه گیری سرعت ، جهت یابی ، زمان طول و مغرب خورشید و غیره نیز استفاده کرد .
چرا گیرنده های GPS نمی توانند موقعیت ما را به ماهواره های GPS بفرستند ولی تلفنهای ماهواره ای می توانند موقعیت ما را برای دیگران ارسال کنند ؟
ماهواره های GPS در فاصله ۲۰,۲۰۰ کیلومتری از زمین در حال حرکت می باشند در حالیکه ماهواره های تلفنهای ماهواره ای در فاصله ۶۴۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتری از سطح زمین می باشند که به LEO ( Low Earth Orbit ) معروف می باشند . ارسال یک سیگنال به ماهواره ای در فاصله نزدیک ممکن است اما ارسال سیگنال به ماهواره های GPS نیاز به توان بالایی دارد . به همین خاطر تلفنهای ماهواره ای با دریافت سیگنال های GPS به صورت گیرنده ، قادر خواهند بود آنها را به ماهواره های LEO فرستاده و موقعیت را به خطوط تلفن ارسال کنند .

آیا ارتفاع نمایش داده شده در دستگاه های GPS ارتفاع از سطح دریاهای آزاد می باشد؟

آموزش GIS سوالات متداول در حوزه GIS ، نکته مهمی که می بایست مورد توجه قرار گیرد اینست که ارتفاعی که GPS به ما می دهد با ارتفاع موجود در نقشه ها و اطلس ها فرق می کند. ارتفاع GPS نسبت به سطح مبنایی بنام بیضوی است در حالی که ارتفاع موجود در نقشه ها ارتفاع اورتومتریک می باشدکه از سطح دریاهای آزاد محاسبه می گردد. مقدار این اختلاف در بیش ترین حالت در حدود ۱۰۰ متر می باشد.

تفاوت “داده” با “اطلاعات” چیست؟

داده عبارت است از اعداد، گزارش ها، شکل ها، نقشه ها، جدو لها و نمودارهایی که هیچ گونه پردازشی روی آن صورت نگرفته و به صورت خام نگهداری شده باشند. بنابراین داده ها بطور مستقیم در انجام تجزیه و تحلیل قابل استفاده نیستند
اطلاعات، داده هایی را شامل می شود که در معرض پردازش قرار گرفته و از این طریق قابل استفاده برای تامین نیازهای مختلف می باشند

عوامل موثر در دقت نقشه ها کدامند؟

دقت یک نقشه بستگی به مقیاس آن ندارد، بلکه بستگی به دقت داده های اولیه بکار رفته برای تولید نقشه، سطح دقت وارد کردن اطلاعات به نقشه و نیز درجه کیفیت (Resolution) چاپ یا نمایش (Display) نقشه دارد. دقت نقشه های تولیدشده با GIS در درجه اول بستگی به کیفیت مختصا ت داده ها در مرجع اطلاعات مکانی (Spatial database) دارد. برای تولید داده های مکانی، نقشه های موجود را می توان یا رقومی یا اسکن نمود. همچنین می توان از عکس های هوایی، ماهواره ای یا گزارشات نقشه برداری استفاده کرد. در نهایت دقت نقشه نهایی تصویری از دقت این منابع اولیه می باشد.

نقشه های کاداستر چه مشخصاتی دارند و عموماً با چه مقیاسی تهیه می شوند؟

نقشه برداری ثبتی است، یعنی نقشه برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد بعبارت دیگر نقشه ای یک خطیست که محدوده و موقعیت املاک را مشخص مینماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان میدهد و عموماً در مقیاسهای ۵۰۰/۱ و ۱۰۰۰/۱ تهیه می‌شود.


پیوندهای مرتبط با این متن :

سامانه اطلاعات جغرافیایی چیست – ویکی پدیا

جی آی اس – نشنال جئوگرافیک

What is GIS ? – ESRI 

Geographic information system – wikipedia

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 4 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن