یکشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۸
صفحه اصلی » گزارش کار آزمایشگاه

گزارش کار آزمایشگاه

گزارش کار آزمایشگاه ماشین ۲

گزارش کار آزمایشگاه ماشین ۲

گزارش کار آزمایشگاه ماشین ۲ شامل آزمایش های : آزمایش – بی باری ترانسفورماتور آزمایش – اتصال کوتاه ترانسفورماتور آزمایش – بارداری ترانسفورماتور آزمایش – بی باری ژنراتور سنکرون آزمایش – اتصال کوتاه ژنراتور سنکرون آزمایش – بارداری ژنراتور سنکرون بار اهمی بار سلفی بار …

بیشتر بخوانید »

گزارش کار آزمایشگاه ماشین ۲

pediran documents

فایل گزارش کار آزمایشگاه ماشین ۲ – آزمایشگاه ماشین های الکتریکی سرفصل های گزارش کار آزمایشگاه ماشین ۲ : ترانسفورماتورهای ۳ فاز گروه های برداری ترانسفورماتور و فاز کارموازی ترانسفورماتورهای ۳فاز مدارمعادل ماشین آسنکرون بارداری موتور آسنکرون ژنراتور آسنکرون مشخصه بی باری (مغناطیسی) واتصال کوتاه …

بیشتر بخوانید »