توزیع بهینه اقتصادی بار به روش گرادیان درجه اول

توزیع بهینه اقتصادی بار به روش گرادیان درجه اول

توزیع اقتصادی بار، یکی از مسائل مهم در مدیریت تولید و بهره برداری از سیستم های قدرت است. در این پروژه، مسئله توزیع بهینه اقتصادی بار به روش گرادیان درجه اول با ملاحظات محدودیت های عملی نیروگاه ها از قبیل محدوده مجاز تولید هر واحد مطرح شده است. برای حل این مساله که دارای توابع هزینه برای هر واحد است، از توزیع بهینه اقتصادی بار به روش گرادیان درجه اول در نرم افزار MATLAB استفاده شده است. به منظور بررسی این روش، نتایج شبیه سازی و مطالعات عددی در مثال آورده شده است. نتایج محاسبات عددی به همراه کدهای برنامه MATLAB در فایل WORD آورده شده است.

توزیع اقتصادی بهینه بار

امروزه با گستردگی شبکه‌های قدرت و افزایش بار سیستم‌ها، مسئله پخش‌بار اقتصادی و بهینه یک مسئله مهم شده است. در صنعت وقتی ژنراتور با بارهای مختلف به هم پیوسته می‌شوند، ظرفیت تولید معمولا بسیار بزرگتر از بارهاست، از این رو تخصیص بارها در ژنراتور می‌تواند متنوع باشد، از آنجاییکه کاهش هزینه تولید برق مهم است‌، پس تقسیم بار اقتصادی مورد نظر است. بیشترین هزینه تولید مربوط به هزینه سوخت می‌باشد. سایر هزینه‌ها شامل کار، تعمیرات و نگهداری اینها عوامل اقتصادی هستند. در نهایت متخصصین توزیع انرژی باید کنترل تولید نیروگاه‌ها را بر اساس کم‌ترین هزینه به دست گیرند. روش‌های مختلفی برای حل مسائل پخش بار ارائه شده است که اکثر آنها بر اساس برنامه‌ریزی خطی، روش لاگرانژ، و روش‌های گاوس – سایدل و نیوتن – رافسون می‌باشد.

در مواردی که سیستم قدرت فاقد تلفات است (یعنی ژنراتورها در شین­های مشترک هستند)انجام پخش بار بهینه با استفاده از تحلیل بینشی کار آسانی است. اما در حالت کلی وقتی که تلفات قابل توجه است و ژنراتورها از لحاظ جغرافیایی از هم جدا هستند نمی­توان محاسبات را به صورت عینی انجام داد. در این قبیل مسائل حل از روش تکرار به کار گرفته می­شود. چنین راه‌حلی برای سیستم­های بدون تلفات در این پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است.

حل مساله با MATLAB

شبکه‌ای با چهار واحد نیروگاهی در نظر گرفته شده است. توابع هزینه افزایشی این سه واحد نیروگاهی به شرح زیر می‌باشد.

توزیع بهینه اقتصادی بار به روش گرادیان درجه اول

کدهای نوشته شده در نرم افزار MATLAB :

کد متلب توزیع بهینه اقتصادی بار به روش گرادیان درجه اول

برای دانلود فایل کامل حل مساله پروژه توزیع اقتصادی بهینه بار به روش گرادیان درجه اول در نرم افزار MATLAB بر روی دکمه خرید کلیک کنید.

این مجموعه شامل فایل های زیر می باشد:

  • فایل MATLAB حل مساله
  • فایل WORD تحلیل نتایج و روش حل
10000تومان – خرید فایل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن