دانلود مقاله مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت نیروگاه مجازی

در این پست یک مقاله بسیار مفید در زمینه مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت نیروگاه مجازی آماده کرده ایم.

جهت دانلود سریع متن انگلیسی مقاله و ترجمه ی فارسی مقاله مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت نیروگاه مجازی به انتهای صفحه بروید.

عنوان انگلیسی مقاله:

A Direct Load Control Model for Virtual Power Plant Management
Nerea Ruiz, Iñigo Cobelo, and José Oyarzabal

چکیده

در چارچوب بازارهای آزاد برق، تولید پراکنده و تقاضای قابل کنترل فرصت شرکت در عملیات زمان حقیقی شبکه های انتقال و توزیع را دارد. این امر می تواند بواسطه استفاده از راهکار نیروگاه مجازی (VPP) انجام شود. که شامل جمع آوری ظرفیت تعداد زیادی از منابع انرژی پراکنده (DER) می باشد.

این مقاله یک الگوریتم بهینه برای مدیریت یک نیروگاه مجازی متشکل از تعداد زیادی مشتری با تجهیزات کنترل شده بصورت ترموستاتی فراهم می کند.

لگوریتم بر پایه کنترل بار مستقیم (DLC) ، زمانبندی های کنترل بهینه ای را تعیین میکند که یک جمع کننده به تجهیزات قابل کنترل VPP اعمال کند تا کاهش بار را در یک دوره زمانی خاص به حالت مطلوب برساند.

نتایج پیشنهاد کاهش مقدار باری را که جمع کننده می تواند در بازار فروش برق ارائه دهد، تعریف می کنند.

بدین ترتیب در حداقل سازی تجمع یا انحراف بین تقاضا و تولید کمک می کنند.

مدل پیشنهادی که هم برای شبکه های انتقال و هم توزیع معتبر است بر روی یک سیستم قدرت واقعی آزمایش شده تا قابلیت اجرایی آن ثابت شود.

مقاله مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت نیروگاه مجازی

مقدمه

آزادسازی پیش رونده بخش انرژی الکتریکی و تحول بعدی برای بهره مندی از مزایای یک سیستم غیرمتمرکز جزء ضروری شیوه های جدید طراحی ، مدیریت و بهره برداری شبکه های توزیع و انتقال نیرو هستند.

در این زمینه تولید پراکنده و تقاضای کنترل شده می توانند نقش مهمی را در مشارکت در بازارهای انرژی و تهیه سرویس های کمکی برای کاربران سیستم ایفا کنند.

هرچند جمع آوری این منابع برای بکارگیری در سیستم قدرت ساده نیست.

با این مسأله می توان با استفاده از راهکار نیروگاه مجازی که بر اساس ایده جمع آوری ظرفیت منابع انرژی پراکنده (DER) تولید، ذخیره یا تقاضا است، مواجه گشت تا بتوان یک فرم بهره برداری واحد را بوجود آورد.

در این روش DER های شخصی میتوانند وضعیت خود را بهینه سازی کرده و فرصت درآمدی را به حداکثر برسانند.

سیستم از استفاده بهینه منابع در دسترس بهره مند خواهد شد و بازده عملیات بهبود خواهد یافت.

یک VPP با یک نیروگاه عادی به وسیله ویژگی های عملیاتی مانند برنامه زمانی تولید، محدودیت های تولید و هزینه های عملیات قابل مقایسه است.

این مقاله ابزاری را برای مدیریت یک VPP متشکل از تعداد زیادی مصرف کننده نهایی فراهم می آورد. الگوریتم توسعه یافته بر پایه کنترل بار مستقیم (DLC) است و اجازه می دهد محاسبه استراتژی های کنترل بهینه در وسایل قابل کنترل اعمال شوند تا حداکثر کاهش بار در یک بازه کنترلی خاص بدست آید.

در این روش یک جمع کننده می تواند قابلیت کاهش بار خود را برای تعریف کردن پیشنهاد کاهش بار مطابق، تعیین کند. تا در عرضه ی برقِ فروشی ارائه گردد. مدل توسعه یافته برای هر دو سیستم توزیع و انتقال معتبر است.

بازار واقعی

برای بررسی قابلیت اجرایی الگوریتم پیشنهادی ، یک برنامه به بازار مدیریت خطای اسپانیایی در نظر گرفته شد.

این بازار به وسیله اپراتور سیستم انتقال (TSO) هنگامی که مغایرت بین تولید و تقاضا بیش از ۳۰۰ MW بین دو بازار عرضه روزانه مورد انتظار هستند، فراخوانده می شود. در این هنگام عاملین فروش ۳۰ دقیقه زمان دارند تا پیشنهادهایشان را ارسال کنند.

در این بازار فقط تولید کننده ها و ایستگاه های ذخیره نیرو می توانند مشارکت کنند.

مقالات مرتبط :

پروژه پایان نامه مدیریت مصرف برق در ایران

تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق

 

دانلود مقاله اصلی به زبان انگلیسی:     دانلود مقاله انگلیسی


  • متن انگلیسی مقاله رایگان است.
  • متن ترجمه آماده مقاله را می توانید با کلیک بر روی دکمه خرید تهیه کنید.
  • فایل ترجمه آماده است و بلافاصله پس از پرداخت می توانید دانلود نمائید.

برای دانلود فایل کامل WORD ترجمه فارسی مقاله مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت نیروگاه مجازی روی دکمه خرید فایل کلیک کنید.


این مجموعه شامل فایل زیر می باشد:

  • فایل WORD ترجمه فارسی مقاله مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت نیروگاه مجازی
  • حجم فایل ۲ مگابایت
  • در ۲۲ صفحه
  • با فونت B Nazanin
  • مرتب شده
35000تومان – خرید فایل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن