مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی

مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی

پروژه درس دینامیک سیستم های قدرت با عنوان مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی و سنجش اثر تغییرات ولتاژ و بار روی زاویه بار بدون PSS و با PSS با تحلیل کامل رفتار ژنراتور سنکرون در حالت گذرا را در ذیل می بینید. این متن فقط شامل چند صفحه از فایل است. برای دانلود فایل کامل به انتهای صفحه مراجعه کنید.

مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی
مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی

فهرست مطالب پروژه مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی:

مدل سازی ژنراتور سنکرون
گشتاور الکتریکی ماشین سنکرون
معادله سرعت در حالت پریونیتی
بلوک شبیه سازی شده ژنراتور سنکرون
مطالعات پایداری
تغییرات ناگهانی بار
اتصال کوتاه سه فاز
مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی بدون PSS
مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی با PSS
در صورت در نظر نگرفتن PSS
در صورت در نظر گرفتن PSS
بررسی تاثیر تغییرات ضرایب به تفکیک
نمودارها بدون تغییر در پارامترها
بررسی پایداری در شرایطی که ورودی اول پله و ورودی دوم شیب است
نتیجه گیری

 

قسمت هایی از پروژه مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی :

قسمت اول به شبیه سازی ژنراتور سنکرون و معادلات مربوطه بصورت کامل در ۱۰ صفحه می پردازد.

صفحه ۴ :

مدل سازی ژنراتور سنکرون

برای بررسی رفتار ژنراتور سنکرون استفاده از مدل ساده (مدل حالت دائمی) کارآمد نیست بنابراین معادلات آن را در دستگاه dq بدست آوردیم. حال برای شبیه سازی معادلات باید آنها را بصورت معادلات حالت تبدیل کنیم:

با جایگذاری راکتانس X بجای اندوکتانس L و شار دور بر ثانیه ψ بجای شار دور λ در معادلات بدست آمده برای ماشین، معادلات حالت ماشین سنکرون را بدست می آوریم.

مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی
مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت دوم به تحلیل مدل ساخته شده در نرم افزار متلب اختصاص دارد که در ۱۵ صفحه با اشکال و نتایج بدست آمده از مدل سازی توضیح داده شده است.

صفحه ۱۶ :

مطالعه ژنراتور سنکرون بدون اثر PSS
بدون در نظر گرفتن PSS

 

اگر اطلاعات  مقادیر مثال حل شده به شرح ذیل باشد خروجی نوسانی می باشد .

K1=0.5441

K2=1.2067

K3=0.6584

K4=0.6981

K5=-0.0955

K6=0.8159

مطالعه ژنراتور سنکرون با PSS
با در نظر گرفتن PSS

 

در صورت تغییرات به شرح ذیل میبنیم دامنه نوسان کاهش می یابد:

K1=0.5441

K2=1.15

K3=0.6584

K4=1.47

K5=-0.097

K6=0.417

صفحه ۲۷ :

بررسی پایداری در شرایطی که ورودی اول پله و ورودی دوم شیب است

 

برای بررسی ۱K مقدار عددی را بین ۱۵ و ۵- در نظر گرفتیم، در حالی که برای ۲K هر بازه ای قابل قبول نخواهد بود، چون در نهایت هر ۲ خروجی ناپایدارند.

برای بررسی ۴K دقیقا به نتایجی مشابه ۲K رسیدیم. در رابطه با پایداری ۵K بازه ای بین ۱ و ۵- را در نظر گرفتیم.

در صورتی که هر چقدر بازه را افزایش دهیم به ناپایداری می رسیم و برای ۶K بهترین بازه برای پایداری ۳٫۷ و ۵- در نظر داریم در ادامه به بررسی تک تک متغیرها می پردازیم:

تحلیل دینامیک ژنراتور سنکرون
بررسی پایداری در ۲k

در این حالت برای نشان دادن پایداری در۲K مقدار ۱۲ مد نظر قرار دادیم.

صفحه ۳۰ :

نتیجه گیری

 

در رابطه با ۱K محدوده پایداری را می توان بین ۱۵ تا ۵- در نظر گرفت یعنی (۱۵> 1K>5-) چرا که هر چقدر مقدار عددی را بالا در نظر بگیریم هر ۲ خروجی به سمت پایداری حرکت نخواهند کرد و از طرفی هدف بررسی در بازه کوچک است بازه بزرگ را نمی توان به عنوان محدوده مناسب در نظر گرفت. در رابطه با ۲K هر بازه را بخواهیم بررسی کنیم با ناپایداری سیستم مواجه می شویم در این رابطه بازه برای پایداری سیستم نمی توان یافت تا بتوان عملکرد پایداری را در آن بررسی نمود.

در رابطه با تغییرات ۴K به نتایجی مشابه ۲K میرسیم در این شرایط هم هر چقدر مقدار را افزایش دهیم هر ۲ خروجی ناپایدار خواهند شد. در رابطه با تغییرات ۵K اگر محدوده بین ۱ و ۵- را در نظر داشته باشیم می توان پایداری را بررسی نمود در حالی که اگر بازه را بیشتر از حد مورد نظر داشته باشیم هر ۲ خروجی را دچار ناپایداری می کند. زمانی که تغییرات را برای ۶K بررسی می کنیم بهترین بازه جهت پایداری را …


 

برای دانلود فایل WORD پروژه مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی روی دکمه خرید کلیک کنید.

این دانلود شامل فایل زیر می باشد :

  • فایل WORD پروژه مدل سازی ژنراتورهای سنکرون جهت مطالعات دینامیکی و سنجش اثر تغییرات ولتاژ و بار روی زاویه بار بدون PSS و با PSS در ۳۰ صفحه

 

25000تومان – خرید فایل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن