مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران
مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

 

برای دانلود سریع فایل مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران به پایین صفحه مراجعه کنید.


فهرست مطالب مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات
ج) فرضیات
د) سابقه پژوهش
ه) روش تحقیق
و) محدودیت‌ها
ز ) خلاصه و چکیده
ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)
فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه
مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه
گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه
گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقه پیدایش دیه

مبحث اول: سابقه پیدایش دیه درجهان
مبحث دوم: سابقه پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی
مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱
مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران
فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه
مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه
مبحث دوم: جبران خسارت
مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار

الف) مجازات مالی
ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه
گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی
مبحث دوم: ضمان عاقله
مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)
مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ


بخشی از مطالب موجود در فایل :

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه
برای درک و شناخت دقیق مفهوم دیه ابتدا آن را از نظر لغوی و سپس از نظر اصطلاحی مورد مطالعه و تعریف قرار می دهیم .
مبحث اول: معنای لغوی
در ابتدا معنای لغوی دیه را مورد بررسی قرار می دهیم.
دیه از ریشه «ودی» به معنی راندن و ردکردن است که حرف «واو» از اول کلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر کلمه جای گرفته است.

دیه را عقل هم معنی کرده‌اند زیرا از معانی عقل، منع است و نهی و دیه مانع جرأت بر ارتکاب جنایت می‌گردد. مراد از دیه شرعاً «ودی» می‌باشد. ودی معانی گوناگون دارد مانند جاری شدن چیزی و نابودی و هلاکت ولی هرگاه به صورت دیه استعمال شود معنای خونبها را می‌دهد.

در فارسی هم همین کلمه اخیر بجای کلمه‌ی دیه استفاده می‌شود. در این باره عده‌ای عقیده دارند که دیه به کسر، حق کشته شده‌ها به جای داد. جمع دیه هم دیات است.

مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران
مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

محققی در این زمینه می‌گوید:
«دیه کسر دال به معنای حق قتل است و جمع آن دیات است که در اصل ودی مثل وعده بوده است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن قرار داده شده است».

از آنجایی که قتل و جنایت غالباً توأم با جاری شدن خون و خونریزی بوده است و خونریزی هم منجر به هلاکت و مرگ می‌گردد، بنابراین معنای دیه با معنای ریشه‌ی آن «ودی» متناسب است.

نظیر همین مفهوم را دیگر فقها مانند جوهری در صحاح‌اللغه آورده‌اند.

دیه در فرهنگ لغت

در فرهنگ‌های لغت فارسی نیز تعاریف و مضامین مشابهی از دیه شده است مثلاً دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و از باب تسمیه به مصدر است. گاه گفته می‌شود به بدل اعضاء مثل دست یا پا و آن را ارش می‌گویند البته ارش به بدل نفس هم گفته می‌شود. به فارسی هم آن را خونبها گویند و عوام آن را پول خون می‌گویند.

در جای دیگری در تعریف دیه آمده است:
«مالی که قاتل یا خانواده‌ی او به مقتول می‌پردازند، خونبها».

همانطور که گفته شد در زبان عربی کلمه عقل به جای دیه به کار رفته است ولی اشاره کردیم که عقل به معنی منع و نهی است. در توجیه استفاده از این تأسیس به جای دیه گفته شده است.

چون هنگام تحویل شتران به اولیای دم زانوی آنها را می‌بستند یا بدین جهت که پرداخت دیه موجب بستن دهان اولیای دم و منع آنان از سرزنش است یا به این دلیل که پرداخت دیه مانع انتقام‌جویی و خونخواهی عشیره مقتول است به آن عُقل گفته می‌شود.


برای دانلود فایل کامل WORD مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران بر روی دکمه خرید کلیک کنید.


این مجموعه شامل فایل زیر می باشد:

فایل WORD قابل ویرایش مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات : ۱۷۰ صفحه
فونت B Nazanin (قابل چاپ)

19000تومان – خرید فایل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن