مکان یابی بهینه و حفاظت منابع تولید پراکنده در حضور هارمونیک ها

مکان یابی بهینه و حفاظت منابع تولید پراکنده در حضور هارمونیک ها با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت

برای دانلود فایل کامل پروژه پایان نامه مکان یابی بهینه و حفاظت منابع تولید پراکنده در حضور هارمونیک ها با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت به انتهای صفحه مراجعه کنید.

مکان یابی بهینه و حفاظت منابع تولید پراکنده در حضور هارمونیک ها با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت
مکان یابی بهینه و حفاظت منابع تولید پراکنده در حضور هارمونیک ها با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت

چکیده

مطالعات نشان می دهند که اگرچه حضور منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع مزایای بسیاری را حاصل می کند، اما این مزایا زمانی در دسترس خواهند بود که منابع تولید پراکنده به درستی مکان‌یابی و اندازه دهی شوند. براین اساس در پایان نامه حاضر به مکان‌یابی و اندازه دهی بهینه منابع تولید پراکنده پرداخته خواهد شد.

در مکان‌یابی و اندازه دهی ارائه شده کلیه پارامترهای فنی و اقتصادی مرتبط با نصب منابع مدنظر قرار خواهد گرفت. به توجه به این که جنس این فاکتورها (رنج تغییرات) یکسان نیست، لذا پایان نامه حاضر کلیه فاکتورها را تبدیل به پول می نماید. براین اساس استفاده از ضرایب وزنی برای وزن دهی به فاکتورها ضرورت پیدا نمی کند.

فاکتورهای فنی و اقتصادی مدنظر در رساله حاضر شامل هزینه خرید منابع تولید پراکنده، هزینه تعمیرات و نگه داری منابع، هزینه عملکرد منابع، هزینه تعویض کلیدهای شبکه، هزینه ناشی از تنظیم مجدد هماهنگی حفاظتی، سود ناشی از خرید کمتر توان از شبکه بالادست، سود کاهش تلفات، سود بهبود پروفیل ولتاژ، سود به تعویق افتادن توسعه پست ها و سود کاهش THD شبکه می شود.

روش اجرای مکان‌یابی و اندازه دهی پیشنهادی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی خواهد بود. براین اساس تابع هدف مسئله که همان مینیمم نمودن نسبت هزینه به سودهای مدنظر است. با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک بهینه خواهد شد. روش پیشنهادی بر روی یک شبکه نمونه IEEE در نرم افزار دیگسایلنت اجرا شده است. نتایج نشان از موفقیت روش پیشنهادی در تعیین مکان و اندازه بهینه منابع تولید پراکنده دارند.

پروژه پایان نامه مکان یابی بهینه و حفاظت منابع تولید پراکنده در حضور هارمونیک ها با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت


فهرست مطالب:

مقدمه و اهداف پروژه
مقدمه‌ای بر تولیدات پراکنده
تعاریف تولید پراکنده

ظرفیت تولیدات پراکنده
انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده

بررسی مزایا و چالش‌های استفاده از تولیدات پراکنده
مزایای استفاده از تولیدات پراکنده
چالش‌های استفاده از تولیدات پراکنده
تحلیل تاثیر تولیدات پراکنده در شبکه‌های الکتریکی
بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده

بررسی مطالعات گذشته در زمینه جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده
توضیح کلی درباره فعالیت‌های صورت گرفته در این پایان‌نامه

ساختار پایان‌نامه

منابع تولید پراکنده در پست‌های فوق توزیع
مدل‌سازی منابع تولید پراکنده

ضرورت جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده

تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر تلفات شبکه
تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر پروفیل ولتاژ
تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر عمر ترانس‌های قدرت
تاثیر جایابی و تعیین ظرفیت بر سطح اتصال‌کوتاه
تاثیر منابع تولید پراکنده بر هزینه‌های تولید برق
روش‌های جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده

جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده براساس نوع پارامتر مد نظر

دسته‌بندی جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده براساس نوع روش حل
عمده مشکلات دیده شده در مطالعات گذشته
جایابی و تعیین ظرفیت تک هدفی
جایابی و تعیین ظرفیت یک واحد DG
عدم تعیین تعداد بهینه واحدهای تولید پراکنده

محدودیت‌های مسئله جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده

محدودیت‌های تکنیکی شبکه
محدودیت‌های تکنیکی DG
محدودیت‌های ملی(قانون‌گذاری)
محدودیت‌های اقتصادی
نحوه تاثیر محدودیت‌ها بر روند جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده
خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

شرح مختصری از مهمترین مشکلات دیده شده در مطالعات گذشته
ارائه الگوریتم پیشنهادی برای تعیین تعداد، مکان و اندازه بهینه واحدهای تولید پراکنده

معرفی تابع هدف مسئله

فاکتورهای هزینه موثر بر جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده
فاکتورهای سود موثر در جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده
الگوریتم تعیین تعداد بهینه منابع تولید پراکنده
چگونگی حل مشکلات مطالعات گذشته با روش ارائه شده در این پایان‌نامه
نحوه اجرایی شدن روش ارائه شده
خلاصه فصل و نتیجه‌گیری

انتخاب نرم‌افزار مورد استفاده برای پیاده‌سازی روش ارائه شده

انتخاب الگوریتم‌ بهینه‌سازی
الگوریتم پیاده‌سازی روش ارائه شده
نحوه لینک نرم‌افزارهای Matlab و DIgSILENT
معرفی شبکه نمونه
اطلاعات بار شبکه نمونه IEEE
بار شبکه IEEE نمونه
پیش‌فرض‌های لازم در پروژه
پیش‌فرض اول: اندازه DGها
پیش‌فرض دوم: مالک منابع تولید پراکنده
پیش‌فرض چهارم: قیمت‌های در نظر گرفته شده

پیاده سازی روش پیشنهادی بر روی شبکه نمونه IEEE

مکان و مقدار منابع تولید پراکنده
تلفات شبکه قبل و بعد از مکان‌یابی و اندازهدهی
پروفیل ولتاژ قبل و بعد از مکان‌یابی
توان خریداری شده از شبکه بالادست قبل و بعد از نصب منابع تولید پراکنده
به تعویق انداختن توسعه پست ها
سود حاصل از کاهش THD
هزینه سرمایه گذاری اولیه خرید منابع تولید پراکنده
هزینه سوخت
هزینه تعمیرات منابع
تاثیر مکان‌یابی و اندازه دهی انجام شده بر سطوح اتصال کوتاه شبکه
تاثیر مکان‌یابی و اندازه دهی انجام شده بر هماهنگی حفاظتی شبکه
جمعبندی تست بر روی شبکه نمونه IEEE


برای دانلود فایل کامل WORD پایان نامه مکان یابی بهینه و حفاظت منابع تولید پراکنده در حضور هارمونیک ها با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت بر روی دکمه خرید کلیک کنید.

35000تومان – خرید فایل

این مجموعه شامل فایل زیر می باشد:

فایل WORD قابل ویرایش پایان نامه مکان یابی بهینه و حفاظت منابع تولید پراکنده در حضور هارمونیک ها با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت
تعداد صفحات :  ۱۱۲ صفحه
فونت B Nazanin (قابل چاپ)

35000تومان – خرید فایل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن