کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی

گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی

برای دانلود سریع فایل گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی به انتهای صفحه بروید.

"<yoastmark


فهرست مطالب گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی

فصل اول

مقدمه
شرح: مدیریت کارهای ساختمانی

فصل دوم

محل احداث پروژه
انواع نقشه های ساختمانی
روش های اجراء
روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
اجرا تشکیل دهنده ساختمان
تیرچه
پله
سقف تیرچه بلوک

فصل سوم

بررسی بخشهای مرتبط با بخش کار آموزی
بررسی آموخته ها و پیشنهادات

فصل چهارم

تخریب
رعایت اصول ایمنی در تخریب

فصل پنجم

تجهیز کارگاه
انبار کردن سیمان
پیاده کردن نقشه
پی کنی
کرسی چینی
نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی

فصل ششم

قالب بندی
انواع قالب از لحاظ جنس
قالب چوبی

فصل هفتم

آرماتوربندی
هدف از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی
بستن میلگردها به همدیگر
نحوه خم کردن میلگردها
برش میلگردها
آچار خم کن یا آچار F
نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی
قالب بندی شناژهای افقی و عمودی
فاصله نگهدار یا لقمه
قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن

فصل هشتم

بتن سازی
حمل بتن
نسبت های اختلاط
بتن ریزی
بتن ریزی در هوای گرم
بعضی از مسائلی که ممکن است در بتن تازه بوجود اید
مشخصات نامطلوب بتن اب انداخته
تراکم بتن
نگهداری از بتن
هم سطح کردن کف اتاقها با شناژ افقی
دیوار چینی
قالب بندی شناژ های عمودی
نحوه پر کردن شناژهای عمودی
هم سطح کردن دیوار
قالب بندی سقف
حمل و نقل و انبار کردن تیرچه ها
بلوک
میلگرد های ممان منفی
میلگردهای حرارتی
کلاف عرضی
قلاب اتصال
بتون ریزی سقف
افت بتن (انقباض)

عوامل موثر در افت
راههای مقابله با افت
خزش یا وارفتگی
عوامل موثر بر خزش
راههای مقابله با خزش
خستگی در بتن
روشهای مراقبت از بتن سقف
شمشه گیری
کف سازی
سفید کاری یا کف مال گچ
کشته کشی یا نازک کاری

نکات اجرایی در اجرای ساختمان

در این بخش ۲۳۰ نکته که ممکن است در اجرای ساختمان با آن مواجه شوید بصورت کامل بیان شده است.

گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی
گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی۱

متن گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی :

مقدمه:

اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.

عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد.

بنابراین باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم. و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم.

چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای بتنی و روش اجرای آنها داده شود.


قسمتی از فصل دوم گزارش کارآموزی

محاسبه پله

برای محاسبه پله ابتدا باید فاصله کف طبقه پایین تا روی کف طبقه بالا را دقیقاً تعیین نمود. مثلاً فاصله کف طبقه پایین تا زیر سقف ۲۵۰ سانتیمتر و کلفتی سقف را هم ۳۰ سانتیمتر به آن اضافه می کنیم که جمعاً ۳۱۰ سانتیمتر می شود.

حال برای محاسبه مقدماتی بر حسب نوع استفاده پله ارتفاعی دلخواه برای پله در نظر می گیریم.

مثلاً ۱۷ سانیتمتر از تقسیم ۳۱۰ بر ۱۷ تعداد پله به دست می آید که ۱۸ عدد می باشد و معلوم می شود که ارتفاع دقیق پله را باید در حدود ۱۷٫۲ سانتیمتر فرض کنیم تا ۱۸ عدد پله داشته باشیم.

آنگاه با توجه به اینکه ۱۸ ارتفاع ۱۷ کف پله می خواهد و اگر فرض کنیم این پله U شکل باشد و ۹ عدد پله در گردش اول و ۹ عدد پله در گردش دوم لازم داریم.

اگر کف پله را ۳۰ سانتیمتر فرض کنیم جمعاً فضایی به طول ۲۴۰ سانتیمتر برای ۹ عدد پله که ۸ عدد کف پله می شود، لازم داریم.

با توجه به دو عدد پاگرد در ابتدا و انتهای پله اگر طول هر کدام را ۱٫۲۰ در نظر بگیریم جمعاً فضایی به طول ۴٫۸۰ و عرض ۲٫۵ متر برای ایجاد پله مورد نیاز است. (۱۰ سانتیمتر برای چشم پله و ۱۲۰ سانتیمتر برای گردش اول و ۱۲۰ سانتیمتر برای گردش دوم)

خط کردن پله

برای خط کردن پله بعد از تعیین ارتفاع و کف پله معمولاً با تراز و متر پله را خط می کنند.

برای اینکار ابتدا حدود عبور پله را زاویه ای ۳۰ تا ۳۵ درجه با افق تشکیل می دهد روی دیوار مجاور آن با گچ سفید می کنند. آنگاه محل اولیه پله را تعیین کرده و به وسیله قسمت شاقول تراز خط عمودی رسم می نمایند.

آنگاه به اندازه ارتفاع پله روی این خط با متر جدا کرده و به وسیله قسمت افقی تراز خطی به این نقطه عمود نموده و به اندازه کف پله روی خط اخیر با متر جدا می کنند و به همین ترتیب ادامه داده تا به پاگرد برسند.

باید توجه داشت که معمولاً پهنای پاگرد مقدار تعیین قبلی به اضافه یک کف پله می باشد.

در موقع نصب کف پله معمولاً در حدود ۲ یا ۳ میلیمتر به آن شیب می دهند که این شیب شستشوی پله را راحت تر می کند.

 

سقف تیرچه بلوک

برای اجرای سقف های تیرچه بلوک در ساختمانهای فلزی از تیرچه های آماده استفاده می شود. تیرچه ها به این صورت ساخته می شود که در قالب های مخصوص یک سری آرماتور با قطر معین و با طول مشخص (با توجه به دهنه و فاصله ستونها نسبت به هم) قرار داده می شود.

بعد یک آرماتور به صورت زیکزاک از این آرماتورها به آرماتورهای که در ارتفاع ۳۰ سانتیمتری از آرماتورهای پایینی قرار دارد بسته می شود(جوش می شود). بعد در قالب بتن ریخته شده و تیرچه آماده می شود.

تیرچه گذاری سقف

برای تیرچه گذاری سقف ابتدا تیرچه ها را بالا می کشند. بعد دقیقاً به فاصله یک بلوک از هم روی سقف می چینند. باید توجه داشت که اولین بلوک قرار داده شده بین دو تیرچه از یک طرف (طرفی که رو به تیر اصلی است) باید توسط لایه نازک سیمان بسته شود تا اینکه در هنگام بتن ریزی سقف بتن وارد بلوک ها نشود و سقف بیش از حد سنگین شود.

بعد از اینکه تیرچه ها را گذاشتیم بین آنها بلوک قرار می دهیم. باید توجه داشت که دهنه های با فاصله زیاد نیاز به شناژ مخفی دارد.

پس در این دهنه ها در فاصله های ۱٫۵ متری حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بین بلوک ها را خالی می گذاریم.

در این فاصله خالی دو آرماتور به صورت عمود بر تیرچه ها می بندیم تا هنگام بتن ریزی شناژ مخفی به درستی اجرا شود. این شناژ مخفی برای این است که از خیز اضافه حاصل از وزن بتن ریزی روی تیرچه بکاهد.

بعد از قرار دادن بلوک بین تیرچه ها نوبت به قرار دادن آرماتورهای حرارتی می رسد. آرماتورهای حرارتی به این صورت روی سقف پهن می شود که به صورت شبکه در فاصله های مشخص روی سقف به آرماتورهای بالایی تیرچه بسته می شود.

گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی

آرماتورهای حرارتی

هنگام سفت شدن بتن و از دست دادن آب یک سری تنش در سقف ایجاد می شود که تنش های حرارتی است و آرماتورهای حرارتی این تنش ها را می گیرد. بعد از بستن آرماتورهای حرارتی باید قالب های دور تیرهای اصلی (از بیرون) را بست.

برای این منظور جهت رعایت شدن Cover مناسب میلگردها یک سری لقمه از بیرون به آرماتورهای تیرهای اصلی بسته شده و بعد قالب های تمیز و روغن زده شده را دور تیرهای اصلی می بندیم.

با اتمام این کارها و تایید مجدد آرماتوربندی و آرماتورهای تقویتی و خاموتها توس مهندس ناظر نوبت به بتن ریزی سقف می رسد.

بتن ریزی سقف

بتن با طرح اختلاط مشخص در میکسر ساخته می شود و توسط بالابر به روی سقف انتقال داده شده و قسمت به قسمت روی بتن ریخته می شود.

بعداز ریختن بتن باید با ویبراتور بین بتن را خوب ویبره زد. برای این منظور شلنگ لرزاننده ویبراتور را چندین قسمت به آرامی حرکت می دهیم تا بتن خوب ویبره زده شود.

اگر در بتن ریزی بنا به دلایلی وقفه ایجاد شد یک سطح شیبدار توسط بتن درست می کنند. بعد هنگام بتن ریزی مجدد ابتدا دوغاب سیمان به سطح شیب دار زده و بعد بتن ریزی قسمتهای دیگر سقف انجام می شود.

بعد از بتن ریزی(چه در بتن ریزی سقف و چه در بتن ریزی ستون) و خشک شدن بتن باید تا سه روز، هر روز دو نوبت به بتن آب داد و روی آن آب ریخت.

می توان گونی خیس را نیز روی بتن قرار داد تا از تابش مستقیم خورشید به بتن و سریع خشک شدن سطح بتن جلوگیری کرد تا بتن اصطلاحاً خوب عمل آید.


برای دانلود فایل کامل WORD گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی بر روی دکمه خرید کلیک کنید

7500تومان – خرید فایل

این مجموعه شامل فایل زیر می باشد:

فایل WORD قابل ویرایش گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان بتنی
تعداد صفحات : ۹۹ صفحه
فونت B Nazanin (قابل چاپ)

7500تومان – خرید فایل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن