کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون

کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون

کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون
کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون
مهندسی قابلیت اطمینان

مهندسی قابلیت اطمینان فرآیندی عملی و کاربردی است که از اولین مراحل طراحی آغاز و تا آخرین مراحل تولید و بهره برداری ادامه می یابد و در طی این دوره به کنترل، آزمون و ارزیابی، تجزیه و تحلیل، اصلاح و رفع خرابی های بالفعل و بالقوه موجود در سیستم پرداخته و نهایتاً منجر به پیش بینی نرخ وقوع خرابی و تخمین قابلیت اطمینان مجموعه مورد مطالعه، خواهد شد.

در این مبحث تعداد و دوره زمانی وقفه های بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته و یا پیش بینی می شوند.

یکی از زمینه های تحقیقاتی مهم در بهره برداری از سیستم های قدرت، قابلیت اطمینان سیستم های قدرت می باشد.

پیشرفت روزافزون زندگی بشری و ضرورت داشتن برق مطمئن، نیازمند به تولید، انتقال و توزیع ‏مطمئن است.

به همراه این موضوع، آشنایی و شناخت مهندسین برق به مباحث اطمینان پذیری تأمین ‏برق نیز ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا هر تصمیم سازی و هر تصمیم گیری در این زمینه ‏می تواند هم بر اقتصاد و هم بر مسائل اجتماعی و سیاسی کشور تأثیر به سزایی داشته باشد.

در این پست کتاب “ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت” (Reliability Evaluation of ‎Power Systems) نوشته روی بیلینتون و رونالد آلن (‏Roy Billinton & Ronald N.Allan) که توسط Plenum ‎Press‏‎ ‎به چاپ رسیده و به بیان شیوایی به بررسی مسائل روشهای قابلیت اطمینان سیستمهای ‏قدرت می پردازد، برای دانلود قرار داده شده است.

کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون

عنوان کتاب

Reliability Evaluation of Power Systems (second edition)

نویسندگان

Roy Billinton
University of Saskatchewan
College of Engineering
Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Ronald N. Allan
University of Manchester
Institute of Science and Technology
Manchester, England
PLENUM

 

کتاب دارای متنی روان و منظم بوده و فصول مختلف آن شامل ‏مثالهای متعدد و تمرینهای انتهای فصل می باشد.

این کتاب یکی از کتابهای ‏سودمند و نسبتاً جامعی است که ناشی از تجربیات چندین ساله نویسندگان آن بوده که به رشته تحریر ‏درآمده است و به عنوان مرجع اصلی درس قابلیت اطمینان سیستم های قدرت در بسیاری از دانشگاه ها تدریس می شود.

برای دانلود کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون روی دکمه خرید کلیک کنید.


 

این مجموعه شامل فایل زیر می باشد:

  • کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون
  • نوع فایل : PDF
  • تعداد صفحات : ۵۳۴ صفحه
5000تومان – خرید فایل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن