یکشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۸
صفحه اصلی » دانلود

آرشیو بلاگ

کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون

کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون

کتاب قابلیت اطمینان روی بیلینتون مهندسی قابلیت اطمینان مهندسی قابلیت اطمینان فرآیندی عملی و کاربردی است که از اولین مراحل طراحی آغاز و تا آخرین مراحل تولید و بهره برداری ادامه می یابد و در طی این دوره به کنترل، آزمون و ارزیابی، تجزیه و تحلیل، اصلاح …

بیشتر بخوانید »